Çimento Esaslı

Elastomerik İzolasyon Harcı

Özellikleri
İki komponent (toz ve sıvı olmak üzere), karıştırıldığında kullanıma hazır çimento esaslı, elastik özelliği geliştirilmiş, UV dayanımlı, sürülerek uygulanan izolasyon harcı.

Kullanım Yerleri
• Beton, tuğla
• Su depoları (suya herhangi bir toksit etkisi yoktur)
• Yüzme havuzları izolasyonunda. Alman standartlarına uygun DVGW W270, W347 ve üst kaplama olarak dekoratif havuz boyası uygulanabilir.
• Kanal izolasyonlarında
• Islak hacimler, banyo tuvalet, mutfak, çamaşırlık gibi.
• Bina cepheleri dahilen ve haricen.
• İçten ve dıştan bodrum izolasyonları
• İstinat duvarları
• Resmi test raporları: A1/A2 ve B’ye uygundur.

Kullanım Talimatları
Yüzey taşıyabilir ve düz olmalı. Çukurlar, büyük çatlaklar, toz ve yapışmayı engelleyen maddeler olmamalı. Kusurlu alanlar aynı seviyeye gelecek şekilde tamir edilmelidir. Çok su çeken yüzeyler astarlanmalıdır. Püskürtülerek, fırça ile veya mala ile 2 kat uygulanır. 2. kat uygulanmadan önce 1. kat zarar görmeyecek durumda olmalıdır. Bir defa da 2 kg/m3’den uygulanırsa çatlaklar oluşur.

Çift Komponentli Elastik
İzolasyon Harcı

Kullanım Alanları
• Su depoları (suya herhangi bir toksit etkisi yoktur)
• Yüzme havuzları
• Küçük teraslar ve balkonlar
• Banyo, tuvalet, mutfak ve çamaşırlık gibi ıslak hacimler
• Bina cepheleri
• İçten ve dıştan bodrum izolasyonları
• İstinat duvarları

Kullanım Talimatları
Malzemenin hir iki bileşeni bir kova içinde tamamen ve homojen olarak karıştırılır. İstendiğinde, hava ve uygulama şartlarına göre karışıma en çok %10 oranında su ilave yapılabilir. Uygulama yapılacak yüzey düzgün olmalıdır. Beton yüzeylerde bozukluk varsa tamir harçları ile yüzeyler ıslah edilir. Uygulma fırça ile ve taraklı mala ile yapılır. Elde edilecek kalınlık su basıncına göre 1 ila 2 mm olacaktır. 1 ila 5 mt su basıncına kadar malzeme sarfiyatı ortalama 4 kg/m3 şeklindedir.

Kristalize Su İzolasyon Malzemesi
Özellikler
Betonun kapiler boşluklarına nüfus ederek su ve nem izolasyonu görevi yapan çimento esaslı izolasyon malzemesidir.

• Devamlı aktif
• Nemli yüzeylerde
• Klor içermez
• Karbonik frenleyici
• Hidrolik basınca dayanıklı
• Sonradan 0,4 mm’ye kadar oluşan çatlakları kapatır.

Yüzey Hazırlığı Zemin temiz ve gözenekleri açık olmalı. Yatay zeminler kaygan olmamalı. Aksi halde pürüzlendirme gerekir, böyleece malzeme betona penetre olabilir.

1. Yüzey toz, boya ve kirden arındırılmalı
2. Hasar görmüş hatalı yerler arınır. 0,4 mm’yi geçen çatlakları 20 mm genişlikte ve 25 mm derinliğe kadar kazılır. Ankraj delikleri de kazılır.
3. Tamir harçları ile bozuk yüzeyler düzeltilir.

Kullanım Alanları
• İçten ve dıştan bodrum izolasyonu
• İçme suyu depolarının izolasyonu
• Garaj, tünel
• Yüzme havuzları
• Bina cepheleri
• Banyo, tuvalet, mutfak, çamaşırlık gibi ıslak hacimler
• Biriken yüzey suları

Kullanım Talimatları

Malzeme tozu suya katılıp karıştırılır. 3 dakika sonra yine homojen bir kıvam elde edilene kadar karıştırılır. Malzeme fırça ile nemli yüzeye yedirilerek tatbik edilir. Birinci kat yapışkan iken ikinci kat üstüne uygulanır. Püskürtülerek de bir veya iki kat uygulanabilir.

Kuruması: Dış mekanlarda izolasyon en az 3 gün nemli tutulur. Yüzey rüzgarından, güneşten ve dondan korunmalı. Yüzey zaman zaman ısıtılmalı. İlk ısıtılma uygulamadan 1 gün sonra olmalıdır. Su depolarının doldurulması 3 gün sonrasıdır. Önce içme suyu ile doldurulup boşaltılır.

Kristalize Kappiler Esaslı Su
Geçirimsizlik Beton Katkısı

Betonda su yalıtmı için kullanılıan anorganik sıvı karışımdır.
Toz ürünlerle karşılaştırıldığında topaklanma olmasına sebebiyet vermez. Su yalıtım özelliğinin yanı sıra betonun dayanımını da arttırır.

Başlıklarla Malzeme Avantajları
• Çimento oranının sadece %2-3 miktarında kullanılır
• Betonun çok yüksek hidrostatik basınca karşı dayanımını sağlar
• Su/çimento oranı < 0.55 altında olan betonlar için
• Slumpa ve betonun yerleşmesine çok olumlu etki sağlar
• İçme suyuna onaylı (NSF)
• Betonun dayanımını arttırır
• Betonda oluşan çatlakları kendi kendine iyileştirir

Kullanım Alanları
• Atık su depolama tesisleri, içme suyu tankları
• Tüneller, döşemeler
• Menholler, dalgakıran

Yüksek Mukavemetli Rötresiz
Tamir Harcı
Çimento esaslı, büzülmeyen, SR tipi sülfata dayanıklı, dikey ve yatay yüzeylerde uygulamaya uygun yüksek mukavemetli tamir harcı.

Uygulama Alanları
• Yatay ve dikey olarak hertürlü beton yüzeylerin onarımında kullanılır.
• SR versiyonu sülfatlı zemin sularına dayanıklı olup, özel sülfat dayanıklılığı istenilen uygulamalar için uygundur. Her zaman PH 6’dan düşük olan ortamlarda kullanılmamalıdır.

Yüzey Hazırlığı
Malzeme temiz, yük taşıma kapasitesine sahip, kırık oynak parçalardan arındırılmış, yapışmayı önleyici maddelerden (yağ, boya, gres) arındırılımış beton yüzeylere uygulanmalıdır. Malzeme uygulanmadan önce düzgün ve zor aderans yapacak parlak brüt beton yüzeyler pürüzlendirilmeli; onarım yapılacak yüzey öceden suya doyurulmalıdır. Onarım anında yüzeyde birikinti su olmamalıdır. Yine uygulamadan önce yüzeyler shot blasting veya yüksek basınçlı su gibi yöntemlerle temizlenmelidir.

Polimer Modifiyeli Elyaf Takviyeli Rötresiz Tamir Harcı (5-30 mm)

Tek komponentli, elyaf takviyeli, çimento bazlı, polimer modifiyeli tamir harcı.

Kullanım Alanları
• Her türlü betonarme binanın, köprü, viyadük, tünel gibi sanat yapılarının tamirinde, yatayda ve düşeyde kullanılır.

• Her nevi kırılmış ve aşınmış zemin betonu yüzeylerinin tamirinde, kenarları kırık derzlerin tamirinde kullanılır.

Karışım oranı
Su: Toz 107-8 kısım (ağırlıkça)
25 kg’lık bir malzeme için yaklaşık 2,5-3 lt su kullanılmalıdır. Elde edilen harç kıvamı “kuru harç” kıvamında olacaktır.
Kullanım süresi: 20°C’de, yaklaşık 1 saat

Çalışma koşulları
Minimum +5°C, maksimum +30°C.
Kat kalınlığı (her kat için) minimum 10 mm, maksimum 30 mm.


Etiketler : Çimento Esaslı